FASILITI MSABA

ARAS BAWAH
ARAS 1 & 2
  1. Pejabat Masjid
  2. Ruang Rehat / Tetamu
  3. Dewan Syarahan
  4. Bilik Perpustakaan
  5. Bilik Khidmat Nasihat Dan Rundingcara Keluarga
  6. Bilik Makan
  7. Bilik Wuduk Lelaki Dan Perempuan
  8. Bilik Pengurusan Jenazah
  9. Tadika Islam
  10. Sekolah Agama Rakyat
Scroll to Top